PsyKoutsi Psykoterapiapalvelut

Tarjoan Rovaniemellä psykoterapiapalveluita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työnohjausta.  

Terapiaan hakeudutaan usein elämän haastekohdissa ja menetyksissä, se voidaan kokea hyödyllisenä elämänmuutoksissakin. Lähtökohtana voivat olla myös erilaiset mielenterveyden vaikeudet, niistä selviytyminen ja niiden ehkäisy sekä kuntoutuminen. 

Terapia käynnistyy tutustumiskäynnillä, joita voi olla kaksikin. Tämän jälkeen tehdään sopimus terapian jatkamisesta. Se voi jatkua lyhyt- tai pitkäkestoisesti tarpeesi ja elämäntilanteesi huomioiden. Yleisenä tavoitteena psykoterapiassa on asiakkaan toimintamahdollisuuksien vahvistuminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja mahdollisten mielenterveyden oireiden helpottuminen. Yksilökohtaiset tavoitteet sovitaan yhdessä neuovottellen.